Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Terapia pedagogiczna, Szkolenie Psychologiczne, Pedagogiczne, nauczycielskie, pedagogika, kwalifikacyjne, pedagogiczne, Kraków. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! Ten kurs już się odbył.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego kursu.

Podstawowe informacje

Terapia pedagogiczna

 • Termin: 2014-09-21 - 2015-03-15
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena netto: 1420.00 zł
 • Cena brutto: 1420.00 zł (Vat 0%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o ten kurs
Organizator kursu:

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

 • 30-552 Kraków, Małopolskie
 • Wielicka 57/34
 • Telefon: 12 412 06 68 / 695 928 305
 • Fax: 12 412 06 68
 • Email: promocja@kire.pl
 • www: kire.pl//
Firma szkoleniowa Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni. Uczestnikami mogą być także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 
Uzyskiwane kwalifikacje

Z zakresu terapii pedagogicznej, poprzez przygotowanie do tworzenia optymalnych warunków uczenia się dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537); pozostali otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 
Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, doktorzy nauk humanistycznych, przeszkoleni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liderzy zmian, m.in. w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, socjologowie oraz pedagodzy, psychoterapeuci, psychologowie kliniczni, doradcy zawodowi oraz doświadczeni nauczyciele logopedzi.
 
Program

Kurs umożliwia uzyskanie przez uczestników wiedzy o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, nabycie umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia, zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się, nabycie wiedzy o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi, przejawiającymi trudności w uczeniu się, a w szczególności trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności w uczeniu się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników o przyczynach i symptomach zaburzeń rozwoju, wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i profesjonalne podejmowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach szkolnych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.
 
Coaching

 
Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

 

 • 30-552 Kraków, Wielicka 57/34
 • woj. Małopolskie

Najnowsze szkolenia:

Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kurs pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego daje uprawnienia do nauczania na wszystkich poziomach kształcenia.

Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka francuskiego
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka francuskiego nadaje uprawnienia do nauczania na wszystkich etapach kształcenia.

Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego nadaje uprawnienia do nauczania na wszystkich poziomach kształcenia.

Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka włoskiego
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka włoskiego nadaję uprawnienia do nauczania na wszystkich etapach kształcenia.

Więcej...

Najnowsze kursy:

Organizacja i zarządzanie oświatą
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowanie do życia w rodzinie
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Wychowanie do życia w rodzinie - kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i wyższym wykształceniem.

Przyroda
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Przyroda - kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli geografii, fizyki, chemii posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Sztuka
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sztuka - kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli muzyki, plastyki (na wszystkich poziomach edukacyjnych), edukacji wczesnoszkolnej, doradców metodycznych, a w określonych przypadkach również innych nauczycieli.

Bibliotekoznawstwo
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Bibliotekoznawstwo - kurs dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych.

Oligofrenopedagogika
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Tyflopedagogika
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Tyflopedagogika - kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.

Surdopedagogika
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Surdopedagogika - kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

Terapia pedagogiczna
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli pracujących z dziećmi o nietypowych potrzebach edukacyjnych.

Pedagogika lecznicza
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Pedagogika lecznicza - kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli pracujących z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o ten kurs

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o kursy.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie kursów

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN MDDP Akademia Biznesu

Kursy | Obiekty szkoleniowe | Artykuły i Poradniki | Dodaj Szkolenie | Reklama | | Popularne słowa kluczowe | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2010 - 2014 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.