Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków ( kod zawodu 241105 )

 • Termin: 2019-10-26 - 2019-12-15
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1790.00 zł
 • Cena brutto: 1790.00 zł (Vat 0%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o ten kurs
Organizator kursu:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

 • 02-662 Warszawa, Mazowieckie
 • Świeradowska
 • Telefon: 22 583 10 00
 • Fax: 22 583 10 09
 • Email: monika.polosak@frr.pl
 • www: www.frr.pl
Firma szkoleniowa Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz gruntowną wiedzę na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobędziesz aktualne wiadomości dotyczące stanu obowiązującego prawa podatkowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej systemu podatkowego w Polsce
 • umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów
 • usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego
 • umiejętność kreatywnej analizy problemów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej
 • opanowanie zasad prawidłowego rozliczania podatków bezpośrednich i pośrednich
 • umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe.


Adresaci szkolenia:

 • osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego
 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatków nałożonych na podmioty gospodarcze
 • osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • książkę PODATKI - ujednolicone przepisy,
 • serwis kawowy,
 • kanapkę,
 • certyfikat,
 • egzamin,
 • zaświadczenie.Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Specjalistę ds. podatków, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Program szkolenia:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

A. Podatek dochodowy - zasady ogólne.
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
2. Przychody, źródła przychodów, nieodpłatne świadczenia.
3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
4. Koszty uzyskania przychodów - definicje, zasady rozliczania.
5. Zdarzenia szczególne - rozliczanie amortyzacji, leasingu, reklama reprezentacja.
6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania, przychody w walutach obcych.
8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
9. Zaliczki a roczne rozliczenie podatku.

B. Zryczałtowane formy opodatkowania.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Karta podatkowa.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania:
- zakres opodatkowania,
- podatkowe grupy kapitałowe,
- rok podatkowego a rok kalendarzowy.

2. Podmioty powiązane:
- pojęcie podmiotów powiązanych,
- zasady określania powiązań,
- obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej - kryteria,
- metody szacowania cen.

3. Różnice kursowe:
- bilansowa metoda ustalania różnic kursowych,
- podatkowa metoda ustalania różnic kursowych.

4. Dochody (przychody) w zyskach osób prawnych (dywidend).
5. Przychody.
6. Koszty uzyskania przychodu:
- koszty bezpośrednie i pośrednie,
- koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu,
- reklama a reprezentacja,
- świadczenia na rzecz pracowników i udziałowców.

7. Amortyzacja.
8. Opodatkowanie leasingu:
- podstawowe pojęcia,
- umowa leasingu:
* leasing \\\\\\\"operacyjny,
* leasing finansowy.

9. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
10. Wyliczenie i pobór podatkowy.
11. Dywidendy - opodatkowanie dochodów.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.
2. Zakres opodatkowania.
3. Obowiązek podatkowy.
4. Miejsce świadczenia.
5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, eksport - import towarów.
7. Import a świadczenie usług.
8. Faktury - dokumentowanie obrotu, inne dokumenty.
9. Podatek naliczony - prawo do odliczenia i zwrotu.
10. Odliczenia i zwrot podatku.
11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
12. Procedury szczególne.
13. VAT a usługi budowlane.
14. Sankcje w podatku od towarów i usług.
15. Kasy fiskalne.

CŁO I INNE OPŁATY
1. Wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty:
- dozór celny nad wprowadzanymi towarami,
- przemieszczanie wprowadzonych towarów,
- przedstawienie towarów organom celnym,
- deklaracja skrócona,
- obowiązek nadania przeznaczenia celnego przedstawionym towarom,
- czasowe składowanie towarów.

2. Przeznaczenia celne:
- procedury celne,
- dopuszczenie do swobodnego obrotu,
- procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne,
- tranzyt zewnętrzny,
- skład celny,
- uszlachetnianie czynne,
- odprawa czasowa.

3. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe.
4. Dług celny.
5. Polskie organy celne i kontrolne.
6. Kontrola celna.
7. Sankcje karne.

 • 02-661 Warszawa, Wita Stosza 32, II piętro
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

INWENTARYZACJA ROCZNA
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz wskazanie zastosowania metod analizy finansowej.

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników ma okazję samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa.

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z odroczonym podatkiem dochodowym, tj. istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz kwalifikowanie różnic przejściowych.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWE
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Na szkoleniu omawiane są problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.

Więcej...

Najnowsze kursy:

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków ( kod zawodu 241105 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce.

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej.

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. W trakcie szkolenia uczestnicy aktualizują swoją wiedzę oraz uczą się funkcjonalnych zasad planowania finansowego oraz budżetowania.

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Nabycie umiejętności sporządzania i analizy raportów finansowych, analizowania informacji, współtworzenia standardów oraz przeprowadzania efektywnej kontroli działalności.

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Uczestnictwo w szkoleniu, uwieńczone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach finansowych przedsiębiorstw różnych branż.

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego.Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG ( kod zawodu 121102 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Gruntowne przygotowanie kadry finansowo-księgowej do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych.

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o ten kurs

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o kursy.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie kursów

Współpraca

 Akademia MDDP

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków ( kod zawodu 241105 ), Szkolenie Zawodowe, Księgowe, podatki, inne, Warszawa. otwarte

Kursy | Obiekty szkoleniowe | Artykuły i Poradniki | Dodaj Szkolenie | Reklama | | Popularne słowa kluczowe | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.