Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! Ten kurs już się odbył.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego kursu.

Podstawowe informacje

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS DZIENNY (kod zawodu 241103)

 • Termin: 2019-05-20 - 2019-06-27
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 2190.00 zł
 • Cena brutto: 2190.00 zł (Vat 0%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o ten kurs
Organizator kursu:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

 • 02-662 Warszawa, Mazowieckie
 • Świeradowska
 • Telefon: 22 583 10 00
 • Fax: 22 583 10 09
 • Email: monika.polosak@frr.pl
 • www: www.frr.pl
Firma szkoleniowa Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Na kursie poruszane są wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące rozpoczynania, prowadzenia i form działalności gospodarczej. Omawiane są podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podstawowe zagadnienia związane z podatkiem VAT oraz podatkami lokalnymi. Szkolenie umożliwia również zapoznanie się z głównymi elementami kadr i płac, składek ubezpieczeniowych ZUS, konstrukcją listy płacy czy różnicami pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną. Kurs adresowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców pracujących w działach rachunkowości i na stanowiskach kierowniczych firm prowadzących księgi rachunkowe. Otwiera drogę do samodzielnego stanowiska księgowego a także jest podstawą do dalszego kształcenia i zdobycia certyfikatu głównego i dyplomowanego księgowego. Przekazuje wiedzę na temat praktycznej rachunkowości od wprowadzenia dokumentu księgowego do systemu, po odpowiednią wycenę i sporządzenie sprawozdania finansowego mikro i małej jednostki. Umożliwia również przetestowanie zdobytej wiedzy w programie finansowo-księgowym Symfonia FK. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki.

 

 

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 20 osób).

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka, poznasz:

 • praktyczne aspekty dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych i stowarzyszeniach,
 • obowiązujące akty prawne związane z pracą samodzielnego księgowego w jednostkach gospodarczych,
 • typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w codziennej pracy,


Korzyści dla uczestników kursu:

 • zdobędziesz kwalifikacje w obrębie zawodu Specjalisty ds. rachunkowości (241103) potwierdzone certyfikatem Fundacji Rozwoju Rachunkowości oraz zaświadczeniem wydanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • aktywni zawodowo księgowi pomogą Ci usystematyzować wiedzę, a bazując na swoim doświadczeniu zwrócą uwagę na problematyczne obszary i ryzyka związane z pracą księgowego,
 • zagadnienia teoretyczne zobrazowane będą poprzez case studies oraz ćwiczenia,
 • dostaniesz podręczniki i książki z ćwiczeniami, które pozwolą Ci, uczyć się na bieżąco oraz w każdej chwili wrócić do wcześniej omawianych zagadnień,
 • szkolenie podzielone jest na moduły, dlatego będziesz mieć możliwość odrobienia zajęć na których będziesz nieobecny, na kolejnym organizowanym przez nas kursie.


Adresaci kursu:
Nasz kurs jest dla Ciebie jeśli:

 • posiadasz podstawową wiedzę o rachunkowości i chcesz poszerzyć swoje kompetencje,
 • pracujesz jako młodszy księgowy lub asystent ds. rachunkowości i chciałbyś awansować na stanowisko samodzielnego księgowego,
 • powracasz do pracy księgowego po długiej przerwie i chcesz odświeżyć wiedzę oraz dowiedzieć się o zmianach,
 • pracujesz jako samodzielny księgowy, jednak chcesz doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości,
 • prowadzisz swoją działalność gospodarczą i chcesz zapanować nad swoimi finansami,
 • w Twojej firmie pracują księgowi, którzy po ukończeniu kursu mogliby lepiej wykonywać swoją pracę,


Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:

 • Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Specjalistę ds. rachunkowości, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 42/K/11) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Program:

B1 – Działalność gospodarcza w Polsce
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza
3. Spółka cywilna
4. Spółka jawna
5. Spółka partnerska
6. Spółka komandytowa
7. Spółka komandytowo-akcyjna
8. Spółka akcyjna
9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej
11. Formy opodatkowania
12. Książka przychodów i rozchodów
13. Powtórzenie materiału
B2 – Wynagrodzenia w firmie
1. System podatkowy w Polsce
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Fundusz pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
4. Fundusz emerytur pomostowych
5. Dokumentacja ubezpieczeniowa
6. Umowy prawa cywilnego
7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
8. Dokumentacja kadrowa
9. Urlopy pracownicze
10. Rozliczenia podatkowo-składkowe
11. Konstrukcja listy płacy
12. Sporządzanie i księgowanie listy płacy
13. Powtórzenie materiału
B3 – Aktywa trwałe w firmie
1. Aktywa w firmie
2. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Wartości niematerialne i prawne – przykłady praktyczne
4. Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Rzeczowe aktywa trwałe – przykłady praktyczne
6. Należności długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Należności długoterminowe – przykłady praktyczne
8. Inwestycje długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Inwestycje długoterminowe – przykłady praktyczne
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
12. Aktywa trwałe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B4 – Aktywa obrotowe w firmie
1. Aktywa w firmie
2. Zapasy – pojęcie, wycena, prezentacja
3. Zapasy – przykłady praktyczne
4. Należności krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
5. Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne
6. Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja
7. Inwestycje krótkoterminowe – przykłady praktyczne
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – przykłady praktyczne
10. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja
11. Udziały (akcje) własne – pojęcie, wycena, prezentacja
12. Aktywa obrotowe – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B5 – Pasywa w firmie
1. Kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
2. Kapitał (fundusz) zapasowy – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
6. Zysk (strata) netto – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
8. Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
9. Zobowiązania długoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
10. Zobowiązania krótkoterminowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
11. Rozliczenia międzyokresowe – pojęcie, wycena, prezentacja, przykłady
12. Pasywa – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B6 – Przychody i koszty w firmie
1. Działalność operacyjna
2. Koszty w układzie rodzajowym w teorii
3. Koszty w układzie rodzajowym w praktyce
4. Koszty w układzie kalkulacyjnym w teorii
5. Koszty w układzie kalkulacyjnym w praktyce
6. Pozostała działalność operacyjna w teorii
7. Pozostała działalność operacyjna w praktyce
8. Działalność finansowa w teorii
9. Działalność finansowa w praktyce
10. Podatek dochodowy w teorii
11. Podatek dochodowy w praktyce
12. Przychody i koszty – przykłady praktyczne
13. Powtórzenie materiału
B7 – Organizacja rachunkowości w firmie
1. Podstawy prawne rachunkowości
2. Nadrzędne zasady rachunkowości
3. Elementy ksiąg rachunkowych
4. Dowody księgowe
5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
6. Odpowiedzialność za księgi rachunkowe
7. Ochrona i przechowywanie danych
8. Obieg dokumentów w firmie
9. Regulaminy w firmie
10. Instrukcje w firmie
11. Zakładowy plan kont
12. Polityka rachunkowości
13. Powtórzenie materiału
B8 – Praktyczne warsztaty rachunkowości
1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu wartości niematerialnych i prawnych
2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów
4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji 
5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań
7. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych
9. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych
12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walutach obcych
13. Przykłady praktyczne samodzielne
B9 – Podatki w firmie
1. Przychody i koszty w podatku dochodowym
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w podatku dochodowym
3. Leasing w podatku dochodowym
4. Różnice kursowe w podatku dochodowym
5. Zwolnienia od podatku dochodowego
6. Odliczenia od podatku dochodowego
7. Rozliczenie podatku dochodowego
8. Zryczałtowany podatek dochodowy
9. Podatnicy podatku VAT
10. Zwolnienie z podatku VAT
11. Rozliczenie podatku VAT
12. Kasy rejestrujące w firmie
13. Powtórzenie materiału
B10 – Sprawozdanie finansowe małych jednostek
1. Operacje gospodarcze na przełomie lat obrotowych
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
4. Badanie sprawozdań finansowych
5. Sprawozdanie finansowe – informacje ogólne
6. Jednostki mikro i małe w myśl ustawy o rachunkowości
7. Możliwe uproszczenia w księgach rachunkowych i sprawozdawczości
8. Bilans
9. Rachunek zysków i strat
10. Informacja dodatkowa
11. Terminy związane z pracami bilansowymi
12. Wzory druków sprawozdań finansowych
13. Powtórzenie materiału
B11 – Program Symfonia FK – zagadnienia podstawowe
1. Przygotowanie programu Symfonia FK do pracy
2. Plan kont w programie Symfonia FK
3. Zdefiniowanie kont specjalnych
4. Kartoteki w programie Symfonia FK
5. Rejestry VAT w programie Symfonia FK
6. Wprowadzanie podstawowych dokumentów
7. Wzorce, maski kont
8. Księgowanie dokumentów i zamykanie miesiąca
9. Rozliczanie transakcji krajowych
10. Sporządzanie potwierdzenia salda
11. Zestawienia i raporty w programie
12. Deklaracje podatkowe
13. Powtórzenie materiału
B12 – Program Symfonia FK – rozszerzone
1. Wprowadzanie bilansu otwarcia
2. Dokumenty eksportowe
3. Dokumenty importowe
4. Dokumenty unijne
5. Rozliczanie transakcji zagranicznych
6. Bilans zamknięcia
7. Rachunek zysków i strat
8. Zamknięcie roku
9. Praca w nowym roku
10. Bilans otwarcia w kolejnym roku pracy
11. Inne zagadnienia bardziej zaawansowane
12. Praktyczne sprawdzenie umiejętności
13. Powtórzenie materiału
 • 02-661 Warszawa, Wita Stwosza 32, II piętro
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

INWENTARYZACJA ROCZNA
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz wskazanie zastosowania metod analizy finansowej.

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników ma okazję samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa.

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z odroczonym podatkiem dochodowym, tj. istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz kwalifikowanie różnic przejściowych.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWE
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Na szkoleniu omawiane są problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

EXCEL 2010 W PRACY FINANSISTÓW I KSIĘGOWYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest stworzenie efektywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiorstwem, oraz wiedzą związaną z użytkowaniem arkusza MS Excel z naciskiem na jego praktyczne zastosowanie.

Więcej...

Najnowsze kursy:

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków ( kod zawodu 241105 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce.

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej.

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. W trakcie szkolenia uczestnicy aktualizują swoją wiedzę oraz uczą się funkcjonalnych zasad planowania finansowego oraz budżetowania.

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”.

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Nabycie umiejętności sporządzania i analizy raportów finansowych, analizowania informacji, współtworzenia standardów oraz przeprowadzania efektywnej kontroli działalności.

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Uczestnictwo w szkoleniu, uwieńczone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach finansowych przedsiębiorstw różnych branż.

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego.Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG ( kod zawodu 121102 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Gruntowne przygotowanie kadry finansowo-księgowej do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o ten kurs

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o kursy.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie kursów

Współpraca

 Akademia MDDP

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS DZIENNY (kod zawodu 241103), Szkolenie Księgowe, rachunkowość, programy księgowe, Warszawa. otwarte

Kursy | Obiekty szkoleniowe | Artykuły i Poradniki | Dodaj Szkolenie | Reklama | | Popularne słowa kluczowe | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.