Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

 • Termin: 2019-10-05 - 2019-12-22
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 4690.00 zł
 • Cena brutto: 4690.00 zł (Vat 0%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o ten kurs
Organizator kursu:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

 • 02-662 Warszawa, Mazowieckie
 • Świeradowska
 • Telefon: 22 583 10 00
 • Fax: 22 583 10 09
 • Email: monika.polosak@frr.pl
 • www: www.frr.pl
Firma szkoleniowa Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

 

Cel kursu:
Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych. Zdobyta na kursie wiedza pozwoli na efektywne kreowanie i realizację polityki finansowej, rachunkowej, podatkowej, a także inwestycyjnej firmy.

Uczestnicząc w kursie zdobędziesz:

·         wiedzę umożliwiającą objęcie stanowiska dyrektora finansowego,

·         umiejętność efektywnego kreowania oraz realizacji polityki finansowej, rachunkowej, podatkowej i inwestycyjnej firmy,

·         umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania,

·         znajomość zasad reprezentacji firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi,

·         umiejętność skutecznych negocjacji z klientami i kontrahentami firmy,

·         umiejętności interpersonalne pomagające w zarządzaniu zespołem i samym sobą.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

·         utrwalenie informacji niezbędnych do zrozumienia reguł polityki finansowej firmy

·         umiejętność wprowadzania kreatywnych modyfikacji i usprawnień działań firmy

·         opanowanie zasad efektywnej współpracy z zarządem, radą nadzorczą, główną księgową, doradcą oraz właścicielami

·         poszerzenie wiedzy w dziedzinie zarządzania, strategii i marketingu

·         umiejętność analizy, sporządzania i zatwierdzania okresowych raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy

·         podniesienie sprawności w analizowaniu podejmowanych decyzji finansowych pod kątem prawnym

·         umiejętność prowadzenia konsultacji doradczych z zarządem firmy, w kwestii inwestycji, przejęć i fuzji.


Adresaci szkolenia:

·         pracownicy działów finansowych z bogatym doświadczeniem w zakresie controllingu

·         osoby aspirujące do objęcia stanowiska dyrektora finansowego

·         kontrolerzy finansowi, realizujący ścieżkę rozwoju zawodowego

·         osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu księgowości i finansów, by kierować pionami finansowo-księgowymi.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

·         uczestnictwo w szkoleniu,

·         materiały szkoleniowe,

·         książka KOMPENDIUM TERMINÓW BANKOWYCH PO POLSKU I ANGIELSKU,

·         książka PODATKI - ujednolicone przepisy,

·         serwis kawowy,

·         poczęstunek,

·         certyfikat,

·         egzamin,

·         zaświadczenie.Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Dyrektora Finansowego z Akademią Podatków, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Dyrektor Finansowy (kod zawodu 112006).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty.

 

Program szkolenia:

Blok I    Kadry, Płace i ZUS dla księgowych (18 h)
1.Podstawy prawa pracy
2.Dokumentacja pracownicza
3.Czas pracy
4.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
5.Naliczanie wynagrodzeń (w tym z umów zleceń i o dzieło)
6.Rozliczanie z ZUS

 

Blok II   Podstawy prawa dla finansistów (9 h)

1. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego. Prawo handlowe.

•    Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

•    Prawo spółek.

•    Połączenia i przekształcenia jednostek gospodarczych.

 

2. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności

•    Źródła prawa w działaniach windykacyjnych

•    Ocena wiarygodności kontrahentów

•    Krajowy Rejestr Sądowy

•    Najczęstsze błędy w umowach

•    Zabezpieczenie wierzytelności

•    Poddanie się egzekucji

•    Postępowanie sądowe

•    Egzekucja

 

Blok III Finanse (90 h)

1. Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych

•    Zmiana wartości pieniądza w czasie

•    Oprocentowanie i dyskontowanie pieniądza

•    Analiza strumieni finansowych

•    Ocena projektów inwestycyjnych – wskaźniki proste i dyskontowe

 

2. Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów

•    Systemy ewidencji finansowo-księgowej

•    Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego

•    Strategiczne zarządzanie finansami

•    Zarządzanie wynikiem finansowym

•    Zarządzanie płynnością

 

3. Zasady analizy finansowej i analizy technicznej

•    Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej

•    Analiza finansowa jako element analizy sytuacji finansowe

•    Pułapki analizy finansowej

•    Analiza struktury sprawozdań finansowych

•    Analiza dynamiki sprawozdań finansowych

•    Analiza wskaźnikowa:

            - Wskaźniki rentowności

            - Wskaźniki produktywności

            - Wskaźniki płynności

            - Wskaźniki zadłużenia

            - Wskaźniki rynku kapitałowego

•    Założenia analizy technicznej

•    Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym

•    Analiza różnych typów wykresów

•    Trendy i Formacje

•    Wskaźniki

 

4. Rynki finansowe – współpraca i pozyskiwania funduszy

•    Struktura i funkcjonowanie rynku finansowego

•    Rynki kapitałowe i pieniężne

•    Instrumenty finansowe a papiery wartościowe

•    Rynek bankowy

•    Rynek usług faktoringowych i leasingowych

•    Współpraca z funduszami kapitałowymi

•    Finansowanie dłużne

 

5. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta

•    Polityka zarządzania należnościami

•    Należności – koszty sprzedaży z odroczonym terminem płatności

•    Optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa

•    Warunki udzielenia kredytu kupieckiego

•    Ocena zdolności kredytowej kontrahenta

•    Zarządzanie długiem

 

6. Controlling i budżetowanie z uwzględnieniem biznes planów i KPI

•    Controlling operacyjny i strategiczny

•    Realizacja rachunkowości zarządczej w praktyce

•    Tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów

•    Analizy przypadków i zadania

•    Cele realizowane przez budżetowanie

•    Rodzaje budżetów i zasady budżetowania

•    Wady i ograniczenia tradycyjnego budżetowania

•    Założenia dotyczące współczesnego budżetowania

•    Alternatywne metody budżetowania

•    Koncepcja zarządzania poza budżetem

•    Biznes plan jako źródło informacji finansowej

•    Finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności

 

7. Analiza danych w finansach - zajęcia na komputerze

•    Stosowane narzędzia w Excelu

•    Cele statystyki opisowej (produkcja, rynek, finanse, dobór próby, zbieranie danych)

•    Statystyka opisowa (funkcje, częstość względna i skumulowana, histogramy i szeregi rozdzielcze, wizualizacja danych)

 

8. Excel w pracy finansisty - zajęcia na komputerze

•    Efektywne korzystanie z Excela

•    Formuły i najczęściej stosowane funkcje (w tym złożenia funkcji)

•    Bazy danych w Excelu

•    Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników

•    Tabele przestawne

•    Korzystanie z danych zewnętrznych

•    Analizy sytuacyjne

 

9. Cash Flow – Ewidencja i rozliczanie przepływów pieniężnych

•    Istota i sens rachunku przepływów pieniężnych.

•    Podstawy prawne

•    Metody prezentacji

•    Treść pozycji rachunku przepływów pieniężnych w metodzie pośredniej i bezpośredniej

•    Metoda pośrednia: praktyczne przykłady funkcjonowania korekt dotyczących działalności operacyjnej

•    Całościowe przykłady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią

•    Podstawowe różnice pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych w ujęciu Ustawy o Rachunkowości i wg MSR/MSSF

 

Blok III Podatki (36 h)

1. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

2. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

3. Podatek od towarów i usług VAT

4. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym

5. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą

 


 • 02-661 Warszawa, Wita Stwosza 32, II piętro
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

INWENTARYZACJA ROCZNA
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz wskazanie zastosowania metod analizy finansowej.

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników ma okazję samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa.

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z odroczonym podatkiem dochodowym, tj. istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz kwalifikowanie różnic przejściowych.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWE
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Na szkoleniu omawiane są problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.

Więcej...

Najnowsze kursy:

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków ( kod zawodu 241105 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce.

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej.

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. W trakcie szkolenia uczestnicy aktualizują swoją wiedzę oraz uczą się funkcjonalnych zasad planowania finansowego oraz budżetowania.

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Nabycie umiejętności sporządzania i analizy raportów finansowych, analizowania informacji, współtworzenia standardów oraz przeprowadzania efektywnej kontroli działalności.

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Uczestnictwo w szkoleniu, uwieńczone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach finansowych przedsiębiorstw różnych branż.

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego.Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG ( kod zawodu 121102 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Gruntowne przygotowanie kadry finansowo-księgowej do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych.

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o ten kurs

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o kursy.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie kursów

Współpraca

 Akademia MDDP

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006), Szkolenie Biznesowe, Biznesowe, Zawodowe, Zawodowe, kompetencje biznesowe, kompetencje biznesowe, finanse, finanse, inne, inne, Warszawa. otwarte

Kursy | Obiekty szkoleniowe | Artykuły i Poradniki | Dodaj Szkolenie | Reklama | | Popularne słowa kluczowe | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.